Блог Nezabvennaya

 • записей
  5
 • комментариев
  47
 • просмотра
  4 353

Ответ из Министерства Здравоохранения Чехии и Министерства образования


Nezabvennaya

2 802 просмотра

 Поделиться

АПД. 07.05.13 из Минздрава

 

Граждане, кто поможет разобраться с информацией по ссылке в письме и с самим ответом? Гугл мне уж очень криво переводит.:help:

 

Vážená paní,

reaguji na Váš e-mailový dotaz ze dne 30.4.2013.

V České republice můžete vykonávat povolání všeobecné sestry na základě uznání vzdělání. Tuto agendu zajišťuje detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví v Brně. Veškeré informace naleznete na

 

www.nconzo.cz - dále rozkliknete Uznávací jednotka - detašované pracoviště (zde kontakty na pracovníky) - dále rozkliknete vlevo Uznání kvalifikací mimo EU a zde pak je příslušný formulář a postup, co je nutné doložit.

 

Мне пришли два письма:

1.Vážená paní, doporučujeme, aby se Váš zplnomocněný zástupce obrátil na krajský úřad, ve kterém má trvalé bydliště v ČR. Nostrifikační doložky vydává vždy odbor školství příslušného krajského úřadu.

Мадам,

Мы рекомендуем, чтобы ваш уполномоченного представителя Регионального бюро, которое имеет постоянное место жительства в Чешской Республике. Проверка пункта всегда дает Департамент образования Регионального бюро.

 

2.Vážená paní, uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání v ČR řeší § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a rozhoduje o něm místně příslušný krajský úřad. V případě, že žadatel má trvalé bydliště, či místo pobytu v Praze, je tímto úřadem odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR je nutné odboru školství MHMP předložit v zahraničí legalizovaný a českým soudním tlumočníkem do českého jazyka přeložený výstupní doklad (diplom, certifikát atd.) zahraniční školy a přehled předmětů s hodinovou dotací, které dotyčný na této škole studoval (také přeložený českým soudním tlumočníkem). Odbor školství MHMP pak rozhodne o uznání (či neuznání) rovnocennosti předloženého diplomu v ČR. Je možné, že bude předepsáno několik nostrifikačních zkoušek (ty vyplynou po porovnání absolvovaných předmětů s předměty, které jsou stanoveny učebními dokumenty příslušného oboru vzdělání, ke kterému bude studium v zahraničí přirovnáno). Poplatek za podání žádosti k nostrifikaci činí 1000 Kč.

Na základě ověřené plné moci může nostrifikaci vyřizovat i zplnomocněný zástupce.

S pozdravem Bc. Aneta Pečenková

 

Мадам,

Признание зарубежного образования в Чехии решает § 108 Закона № 561/2004 Coll. Дошкольного, начального, среднего, высшего профессионального и другие образования (Закон об образовании) и Указ № 12/2005 Сб., условия признания эквивалентности и действительность сертификаты, выданные иностранными школами и решение о которых локально региональным компетентным органом. Если заявитель имеет постоянное или временное местожительство в Праге, это офис Департамента образования города Праги.

Для признания иностранного сертификата в Чехии должны представить Департамент образования PCH рубежом легализована и переводчик чешского суда переведены на чешский документ выходного языка (диплом, сертификат и т. д.) зарубежных школ со списком объектов часов на этот вопрос в этой школе учился (также Чешский суд переводчик перевел). Департамент образования PCH затем принять решение о признании (или признания) эквивалентности диплома представлены в Чешской Республике. Вполне возможно, что предписанное число проверочных тестов (полученные из сравнения окончил курсы с предметами, которые установлены программы документами соответствующего направления подготовки, которая будет соответствовать обучения за рубежом). Сбор за подачу ходатайства о проверке составляет 1000 крон.

На основании доверенности может обрабатывать проверки и уполномоченным представителем.

 

Копирую сюда свой пост из темы про нострификацию. Кто не в курсе, речь о дипломе медсестры.

 

Получила ответ на свой вопрос...

"Dobrý den,

na odbor školství Krajských úřadů, podle Vašeho bydliště (jihomoravský, středočeský, plzeňský, apod.)

Jde-li o Prahu, potom je to odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy."

 

"Здравствуй,

Департамент образования региональных властей, по месту жительства (Южно-Моравской, Центральная Чехия, Пльзень, и т. д.).

В случае Праге, то в Департамент образования города Праги."

 

Как быть, если я живу в РФ?!:(

 

Или я зря паникую, и "по месту жительства" не стоит понимать буквально? Ямогу обращаться в пражский департамент образования?

 Поделиться

20 комментариев


Рекомендованные комментарии

Nezabvennaya

Спасибо :)

Ссылка на комментарий
Zlata

Вообще-то, я поняла это так - ваш диплом является дипломом о среднем образовании. Дипломы о среднем образовании действительно подтверждаются отделами образования по месту жительства.

Подтверждают ли дипломы о среднем образовании для иностранцев, проживающих вне Чехии, лично я не знаю. Наверное можно позвонить или послать письменный запрос и узнать.

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Написала в магистрат образования... Как-то мне боязно, что ответ меня не обрадует.

Ссылка на комментарий
Йенифер

Держим за вас пальцы!! Других вариантов узнать нет - а из любой ситуации, как известно, как минимум два выхода. В зависимости от ответа уж и будем дальше пасьянсы раскладывать :)

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Спасибо.

Я все же не готова сворачивать "операцию Ы" :))

 

Гугл переводит криво, но, если я правильно понимаю, доверенного лица с пропиской в ЧР достаточно для решения проблемы?

 

Вчера мне предложили услуги по нострификации в моем "сложном случае" за 500 евро. Я вежливо попрощалась.

При этом было сказано, что все равно мой колледж будет приравнен к школьному образованию, а чешского я не знаю, устроиться никем не смогу и "что вы будете здесь ловить".

Ссылка на комментарий
Zlata

Я где-то в интернетах нашла следующую информацию - для нострификации среднего образования. Вам надо приехать в Прагу, зарегистрироваться в полиции (временная прописка) и со гштампом о временной прописке уже подать документы.

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Такой вариант мне тоже в голову приходил. Оставлю его на крайний случай.

Только что разговаривала с барышней, чьими координатами со мною поделилась Оля Pomeda. Мне, возможно, придется еще школьные предметы пересдавать. И вообще, надо искать свой аттестат школьный, мне его, кажется, еще институт не вернул. Или восстанавливать? Ужас.

Ссылка на комментарий
Zlata

Из письма выходит еще следующий вариант - вы даете доверенность своему полномочному представителю и он, на основании вашей доверенности подает документы по СВОЕМУ месту жительства. Цитирую: doporučujeme, aby se Váš zplnomocněný zástupce obrátil na krajský úřad, ve kterém má trvalé bydliště v ČR

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Вот, я весь день ждала, как разбирающиеся люди прокомментируют сие послание.

Я очень надеюсь, что ваша трактовка верна.

Ссылка на комментарий
Йенифер

Оформить студенческую визу, на 1-2 месяца, приехать в Чехию чтобы нострифицировать диплом? Может быть такой вариант тоже возможен? То есть получить визу, приехать куда-нить (желательно не в Прагу, там очереди в полицию сумасшедшие), зарегистрироваться в полиции, и подать документы на нострификацию. Не ожидала, что подтвердить диплом медсестры так сложно :(

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Вот и я не ожидала. Если ехать самой на несколько месяцев, то тогда уж, чтобы совместить отпуск и, например, курсы массажа. Как говориться. "чтоб два раза не вставать". Но не так просто вырваться на такой срок, а, главное, результат непредсказуем. Поэтому, если "доверенное лицо" не заломит за пару походов на почту неадекватную сумму, то воспользуюсь услугами.

Ссылка на комментарий
Zlata

Вам советуют найти вот эту страницу http://www.nconzo.cz/web/guest/uznavani-kvalifikaci-mimo-eu

 

Там есть два формуляра прошений

 

Да, еще после формуляров есть список, какие документы надо доложить

 • Супер 1
Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Спасибо, попробую разобраться.

Ссылка на комментарий
Zlata

Если будет что-то непонятное по переводу, то, конечно же, спрашивайте))

Ссылка на комментарий
Йенифер

1. Переведенная заверенная копия вашего диплома. 2. Переведенная заверенная копия нострифицированного аттестата о школьном образовании (т. Е. Сначала вам нужно подтвердить равнозначность среднего школьного образования). 3. Переведенная заверенная справка о здоровье. 4. Переведенная заверенная справка о несудимости. 5. Копия паспорта (загран). 6. - 7. Резюме. 8. Две жаданки, к подтверждению образования и к апробачни скоушкам.

Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Пункт восемь меня вогнал в ступор.:))

 

А "справку о здоровье" кто должен давать и в каком виде?!

Ссылка на комментарий
Йенифер

:)) пункт 8 - две справки вверху страницы которые вы скачаете и заполните с помощью переводчика. Справку о здоровье дает любой врач (желательно не стоматолог)) в произвольной форме - справка дана... В том, что на диспансерном учете не состоит, хронических заболеваний нет. Здорова. Печать мед учреждения + печать врача. Я на работе все себе на компе написала, поставила печать больницы для выписок, и коллега поставила печать и подпись.
Ссылка на комментарий
Nezabvennaya

Спасибо :)

Ссылка на комментарий
Гость Linamar

8. Две жаданки, к подтверждению образования и к апробачни скоушкам.

Что это такое?

 

Я уже обдумываю вариант обучения там, язык всёравно надо выучить, а обучение на чешском бесплатное.

Заинтриговал такой вариант http://eurostudy.cz/vuz/vuz20.html

http://www.uzs.tul.cz/ , что подскажите?

Ссылка на комментарий
Наверх
 • Создать...