Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017

Obsah: 1. Náplň a rozsah zpravodajské činnosti ...2 2. Zpravodajská činnost a zpravodajské poznatky ...3 2.1. Ochrana významných ekonomických zájmů...4 2.2. Kontrarozvědná činnost...6 2.3. Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu ...9 2.4. Terorismus ...12 2.5. Proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, konvenčních zbraní a výbušnin...13 2.6. Kybernetická bezpečnost...15 3. Ochrana utajovaných informací...17 3.1. Administrativní bezpečnost ...17 3.2. Bezpečnost informačních a komunikačních systémů, kryptografická ochrana...17 3.3. Fyzická bezpečnost ...17 3.4. Krizové řízení...17 4. Spolupráce se zpravodajskými službami ČR a ostatními státními orgány ...18 4.1. Spolupráce se zpravodajskými službami ČR...18 4.2. Spolupráce s Policií ČR ...18 4.3. Spolupráce s dalšími státními orgány a institucemi...18 5. Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci...21 6. Kontrola...22 6.1. Vnější kontrola ...22 6.2. Vnitřní kontrola...23 7. Dodržování kázně, vyřizování žádostí a stížností...24 7. 1. Šetření podezření z jednání majících znaky přestupku, z kázeňských přestupků a ostatních podezření z přestupku...24 7. 2. Šetření ve věcech stížností a oznámení...24

Рекомендованные сообщения

Наверх
  • Создать...