Образцы писем и заявлений для Чехии

Образец запроса номере своего дела в МВД

 

Dobrý den,

Dne День. Месяц. Год jsem na Velvyslanectví ČR v Moskvě podal žádost o Vízum k pobytu nad 90 dní za účelem převzetí zaměstnanecké karty, vedené pod spisovou zn. XXXX/2019 MOSC 2019 XXXX XXXX.

Jméno žadatele: Фамилия Имя

Nar.: ДД. ММ. ГГГГ Дата Рождения

Pas č.: Номер паспорта

Státní příslušnost: RUS - Гражданство

Je mi známo, že MV neinformuje o stavu řízeni žádosti.

Prosím Vás o sdělení jednacího čísla mé žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Děkuji a těšim se na odpověd.

S pozdravem

Имя Фамилия

 

Спонсорские письмо

upload_2019-1-16_17-3-48.png.197168111e72cab7641c107e28ed6609.png

Рекомендованные сообщения

@Crazy, спасибо за тему!

Для всех - в данной теме комментарии запрещены. Только образцы писем, запросов, документов.

Если есть вопросы - задавайте их в соответствующих темах.

Заявление владельца счета о финансовом обеспечении

 

Prohlášení (заявление)

Já_______________ (ФИО как в загранпаспорте)

nar.__________v.___________(дата рождения, место рождения)

trvale bytem______________(адрес постоянного места жительства)

se tímto zavazují, že poskуtnu svému synovi/své dcery

příjmení, jméno______________(ФИО как загранпаспорте)

nar.__________v.___________(дата рождения, место рождения)

trvale bytem______________(адрес постоянного места жительства)

veškere hmotné zabezpečení po celou dobu jejího pobytu na ůzemí české republiky.

Dále uhradím či zajistím uhrazení nákladů spojených s léčením, popř. s návratem zpět do vlastí (кроме того оплачу или обеспечу возмещение расходов, связанных с ее лечением, а в случае необходимости, и с возвращением на родину)

 

V Moskvě dne________ vlastnoruční podpis

Письмо в МВД об ускорении рассмотрения дела

 

žádost o urgenci

 

Zákon č. 326/1999 Sb., § 169t o pobytu cizinců na území České republiky stanoví lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vydání zaměstnanecké karty do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech, nebo pokud ministerstvo požádalo o vydání závazného stanoviska Úřad práce České republiky, na základě výše zmíněného já,(имя фамилия), dat. nar. (дата рожд.), pas - номер загранпаспорта), žádám o urychlení procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu ze dnе (дата подачи заявления),

č.j. OAM-*****/ZM-2017. - номер вашего дела по трудовой карте.

 

Předem děkuji, a těšim se na odpověd.

S pozdravem, фамилия имя.

 

Životopis

 

http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/

  • 5 месяцев спустя...
Chelyabinskyi Newbie
А у вас текст сохранился?

Ministerstvo Vnitra České republiky

Odbor azylové a migrační politiky

nad Štolou 3

Poštovní schranka 21/OAM

170 34, Praha 7

 

Komise ve věcech pobytu cizinců

cestou odboru správního

 

k č.j. OAM – номер дела

 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu

 

Dne *** byla mnou podána žádost o povoleni k trvalému pobytu u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva Vnitra České republiky. Podle § 169 odst. 1, pism. e), z. č. 326/1999 Sb, zákonná lhůta na vyřízení žádosti činí 60 dnů. Do dnešního dne (***) nebyla moje zadost ani vyřizená, ani nebylo řizení zákonně přerušeno. Proto se odvolávám na ustanovení § 80 odst. 3 z.č. 500/2004 Sb., správního řádu a žádam Komisi ve věcech pobytu cizinců, aby přijala následující opatření proti nečinnosti správního orgánu podle ustanovení § 80 odst. 4 z.č. 500/2004 Sb., správního řádu:

 

a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí

 

Дата Подпись

 

И отправляем по двум адресам (см. Ниже) _просто заказными_ письмами, без всяких dorucenok.

1) Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

Adresa sídla: náměstí Hrdinů 1634/3

 

2) Ministerstvo Vnitra České republiky

Odbor azylové a migrační politiky

nad Štolou 3

Poštovní schranka 21/OAM

170 34, Praha 7

 

Komise ve věcech pobytu cizinců

cestou odboru správního

  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
UliyaGrinenko Apprentice

Листаем и смотрим как заполнять зелёную анкету.⠀

В самом верху зеленой анкеты отмечаем галочкой цель подачи документов:⠀

Если у вас была обычная виза, вклеенная в загранпаспорт, то вы ставите галочку в строке o povolení k dlouhodobému pobytu, если вы уже имеете розовую карточку ВНЖ, то стаивте галочку, где Prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ⠀

1. Ваша Фамилия (как в загранпаспорте)⠀

2. Другие имена (заполняете только в том случае, если меняли имя в паспорте)⠀

3. Ваши предыдущие фамилии (если Вы их когда-то меняли)⠀

4. Ваше Имя (как в загранпаспорте)⠀

5. Ваш пол (мужской/женский)⠀

6. Дата рождения⠀

7. Ваше семейное положение (свободен/свободна, женат/замужем, разведен/разведена, вдовец/вдова)⠀

8. Страна рождения - код (Россия - RUS, Украина - UKR, Казастан - KAZ)⠀

9. Город рождения ⠀

10. Код национальности - код (RUS, UKR, KAZ)⠀

11. Ваше последнее законченное образование (закончили среднюю - středoškolské vzdělání, высшее образование - vysokoškolské vzdělání, техникум - střední odborné vzdělání)⠀

12. Профессия/позиция (например студент - student/ka, предприниматель - podnikatel/ka) ⠀

13. Ваша последнее место работы до приезда в ЧР - не обязательно для заполнения⠀

14. Ваше место работы после приезда в ЧР ⠀

15. Цель пребывания - у студентов studium.⠀

16. Последний адрес за границей - пишите Вашу прописку по месту гражданства (Улица, номер дома, город, индекс)⠀

17. Ваше последние пребывание в ЧР дольше 3-х месяцев -⠀

Там где OТ - пишите дату выдачи Вашей последней долгосрочной визы/биометрики (например, 01.09.2018 )⠀

Там где ДО - пишите дату окончания срока действия Вашей последней визы/биометрики (например, 31.08.2019)⠀

Ниже - цель и место пребывания - например, studium Praha⠀

18. Адрес проживания в Чешской республике (улица, номер дома, город, индекс)⠀

19. Адрес для корреспонденции – заполняем, если отличается от адреса, где вы прописаны в ЧР⠀

20. День приезда в ЧР - при продлении не заполняется⠀

21. Ваш номер загранпаспорта⠀

-Ваш код страны, который в паспорте (UKR, RUS, KAZ)⠀

22 Срок действия загранпаспорта: 22.02.2022⠀

23. Данные мужа или жены (если есть)⠀

24. Данные детей (если есть)⠀

25. Данные отца:⠀

Фамилия⠀

Предыдущие фамилии (если были)⠀

Имя⠀

Национальность - код (RUS, UKR, KAZ)⠀

Город Рождения⠀

Профессия⠀

Адрес (улица, номер дома, город, индекс)⠀

26. Данные матери.⠀

Те же, что у отца, только у мамы нужно еще указать ее девичью фамилию, если меняла в графе OSTATNÍ JMÉNA⠀

27. Данные сестер или братьев⠀

Фамилия⠀

Имя⠀

Национальность - код (RUS, UKR, KAZ)⠀

Дата Рождения⠀

Адрес⠀

Позиция (кем работает или если учится)⠀

28. Дополнительная информация. В данном поле указываете: номер телефона в ЧР, e-mail⠀

29. Нужно только подписать город (например, Прага или любой другой, где вы будете подавать документы на полицию)⠀

Дата (когда Вы подаете данную анкету на полиции) и Подпись⠀

⁉️Ошибок и исправлений в анкете быть не должно, если допустили ошибку, то вы можете воспользоваться белым корректором (лучше не жидким) и уже поверх написать правильные данные. Анкета с перечеркнутыми данными принята не будет.⠀

UliyaGrinenko Apprentice

Колки при продлении тоже нужны.

Плюс пример Žádost o vydání rodného čísla

FB_IMG_1596482517640.jpg.a306eedbcaf23226b6fed63f2ac43017.jpg

FB_IMG_1596482520592.jpg.1979e7520423f014c377ef03d71611e9.jpg

FB_IMG_1596482522880.jpg.b2b4378706538be87327682026b03648.jpg

FB_IMG_1596482525125.jpg.d2ae3e41f11c4351ffac510217eb0142.jpg

FB_IMG_1596482527379.jpg.e2452a51dc03480aa297cc2e1927ddde.jpg

FB_IMG_1596482530041.jpg.eaf65b5a475d4265be668c8e6cd5d2ea.jpg

FB_IMG_1596482532489.jpg.a344706954d2c683c1627c7425de56d0.jpg

Screenshot_20201026-162608.thumb.jpg.a2c820fcac3539595672080e6014d52e.jpg

  • 11 месяцев спустя...
21.01.2020 в 13:44, Chelyabinskyi сказал:

Podle § 169 odst. 1, pism. e), z. č. 326/1999 Sb, zákonná lhůta na vyřízení žádosti činí 60 dnů

Я так понимаю, что Podle § 169t odst. 6 písm. g) bod 2. ZPC č. 326/1999 Sb Если заявление подается после 5 лет проживания на территории Чехии

Цитата

§ 169t

Vydání rozhodnutí a lhůty pro jeho vydání

...

(6) O žádosti ministerstvo rozhodne

...

g) v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu

1. ve lhůtě do 180 dnů ode dne podání žádosti,

2. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 69, je-li žádost podána na území, nebo

3. ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 87g nebo 87h.

21.01.2020 в 13:44, Chelyabinskyi сказал:

zákonná lhůta na vyřízení žádosti činí 60 dnů

21.01.2020 в 13:44, Chelyabinskyi сказал:

žádost o povoleni k trvalému pobytu

Именно на такой, вышеуказанный мною параграф, ссылаются на сайте МВД

  • 2 месяца спустя...
UliyaGrinenko Apprentice

Больше года прошло, после того как я написала жадость о выдаче роднего числа))) я в шоке...

UliyaGrinenko Apprentice
22.07.2021 в 20:57, Lana сказал:

Именно на такой, вышеуказанный мною параграф, ссылаются на сайте МВД

Так а где само письмо? 🙄

51 минуту назад, UliyaGrinenko сказал:

Письмо

Здесь

UliyaGrinenko Apprentice

Я сгенерировала, спасибо, очень удобно)

Наверх
  • Создать...