Как поступать в ситуации, если вы больны или плохо себя чувствуете

Mám zdravotní potíže. Co mám dělat?

 

Není mi dobře. Cítím, že mám zdravotní potíže. Co mám dělat?

Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:

 

 • dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
 • horečka více jak 38 stupňů
 • suchý kašel

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky proti horečce.

Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.

 

Mám podezření na nákazu. Chci provést test. Jak to mám udělat?

Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo. Seznam odběrových míst vám poradí na bezplatné lince 1212, nebo je najdete přímo na našich stránkách.

 

Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč).

Jak se mám na odběrové místo dopravit?

Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami a nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu. Projděte si seznam odběrových míst.

 

O jaký test konkrétně jde?

Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku SZO, jak vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů MZČR zplnomocněny, mají přesné instrukce, jak testy provádět.

 

Kam mám zavolat ohledně výsledků testu?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.

 

Byl jsem testován a čekám na výsledek. Kdy ho obdržím a jaký bude další postup?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla.

Pokud máte výrazné zdravotní potíže (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka více jak 38 stupňů, suchý kašel), volejte linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

 

Co mám dělat, když je test pozitivní? Na co se připravit?

Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Především zachovejte klid. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika posledních dnech o vašem stavu.

 

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt!K tomu je třeba zjistit, zdajste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19. Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod.

 

Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

 

Vrátil jsem se ze zahraničí. Co mám dělat?

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

upload_2020-3-24_20-41-9.thumb.png.c0c983ae02de4c4b9861a13e73816bd9.png

Рекомендованные сообщения

Важные контакты

 

Důležité kontakty a odkazy

linka 1212 – celorepubliková informační linka zdarma

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu

724810106

725191367

725191370

 

Zdravotní pojišťovna Kontakt

Všeobecná zdravotní pojišťovna 952222222

Vojenská zdravotní pojišťovna 844888888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 810800000

Oborová zdravotní pojišťovna 261105555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 800209000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 844211211

RBP zdravotní pojišťovna 800213213

 

Krajská hygienická stanice Kontakt Režim

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 773782856

773782850 denně 9 – 20

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 736514386 prac. dny

a víkend 7 – 17

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 773768994

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 950380180

950370180

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 567564551

566650866 prac. dny 7 – 15

víkend 8 – 15

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 495058111

778532313 prac. dny 8 – 16

víkend 9 – 17

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 485253111

724810106

725191367 po a st 7.30 – 17

út a čt 7 – 15

pá 7 – 14.30

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě linka 112 nonstop

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 585719719 denně 9 – 19

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 602730251 prac. dny 14 – 19

víkend 9 – 19

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 724090060

736483572

736483598 prac. dny 15 – 20

víkend 8 – 20

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 736521357

771137070 prac. dny 7 – 16

prac. dny 7 – 19

víkend 7 – 19

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 736233176

704829502

703365986 prac. dny

7 – 17

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 577006759

724221953 denně 8 – 16

Zdroje informací

 

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus

Informační linky:

 

 • Ministerstvo dopravy: CZ 225131810, EN 225131820 – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224854444 – podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 974 815394, 974815395, 974815396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády)

 

Наверх
 • Создать...