Информация для работающих иностранцев во время чрезвычайного положения

1

ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V DOBĚ NOUZOVÉHOSTAVU

 

JSTE DRŽITELEM ZAMĚSTNANECKÉ KARTY...

... A KONČÍ VÁM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU JEJÍ PLATNOST?

Není třeba o její prodloužení žádat osobně, pošlete žádost poštou na příslušné pracoviště MV nebo

do datové schránky ministerstva (nezapomeňte přiložit plnou moc, pokud žádost zasílá Váš zástupce).

Na území můžete dále legálně setrvat a pracovat, a to minimálně do doby vydání pravomocného

rozhodnutí o této žádosti.

... A PŘIŠEL JSTE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU O PRÁCI?

Najděte si nové zaměstnání. V době nouzového stavu můžete změnit zaměstnavatele i dříve než po

6 měsících.

... A NEMÁ PRO VÁS ZAMĚSTNAVATEL NYNÍ PRÁCI?

Najděte si další zaměstnání.

Změnu ohlaste Ministerstvu vnitra (poštou nebo do datové schránky; nezapomeňte přiložit plnou

moc, pokud oznámení zasílá Váš zástupce). Změnu je třeba ohlásit 30 dnů předem. Pokud bude

Vaším novým/dalším zaměstnavatelem firma provádějící krizová opatření, stačí změnu oznámit v

den nástupu do nového zaměstnání více zde.

Pozor! V případě ztráty zaměstnání máte i nadále na hledání nového zaměstnavatele 60 dnů. Pokud

v této době nenaleznete novou práci, Vaše zaměstnanecká karta zanikne a po ukončení nouzového

stavu budete muset odcestovat zpět do své země.

 

JSTE DRŽITELEM MODRÉ KARTY...

... A KONČÍ VÁM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU JEJÍ PLATNOST?

Není třeba o její prodloužení žádat osobně, pošlete žádost poštou na příslušné pracoviště MV nebo

do datové schránky ministerstva (nezapomeňte přiložit plnou moc, pokud žádost zasílá Váš zástupce).

Na území můžete dále legálně setrvat a pracovat, a to minimálně do doby vydání pravomocného

rozhodnutí o této žádosti.

... A PŘIŠEL JSTE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU O PRÁCI?

Najděte si nové zaměstnání.

Pokud v ČR na modrou kartu pobýváte méně než 2 roky, požádejte o souhlas ministerstva vnitra se

změnou zaměstnání (poštou nebo do datové schránky; nezapomeňte přiložit plnou moc, pokud

žádost zasílá Váš zástupce). Pokud však bude Vaším novým/dalším zaměstnavatelem firma

provádějící krizová opatření, stačí změnu oznámit v den nástupu do nového zaměstnání (více zde).

Pokud v ČR pobýváte již déle než 2 roky, stačí, když změnu oznámíte do 3 pracovních dnů poté, co

nastane.

2

Pozor! Ztrátu zaměstnání oznamte Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů a máte 3 měsíce na

hledání nového zaměstnavatele. Pokud v této době nenaleznete novou práci, Vaše modrá karta bude

zrušena a po ukončení nouzového stavu budete muset odcestovat zpět do své země.

PRACUJETE V ČR NA POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ A KRÁTKODOBÉ VÍZUM ZA

ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ/DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO

ZAMĚSTNÁNÍ...

... A SKONČILA VÁM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU SPOLEČNĚ S POVOLENÍM K ZAMĚSTNÁNÍ JEJICH

PLATNOST?

Nic se neděje. Pokud se nerozhodnete opustit ČR, můžete na území ČR dále legálně setrvat a rovněž

pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Pouze je třeba, abyste se svým

stávajícím zaměstnavatelem prodloužil/a pracovní smlouvu (dohodu o pracovní činnosti). Platnost

povolení k zaměstnání i víza je automaticky prodloužena.

... A CHCETE ZAČÍT PRACOVAT U JINÉHO ZAMĚSTNAVATELE?

Můžete. V takovém případě je však třeba, abyste příslušný úřad práce požádal/a o vydání nového

povolení k zaměstnání.

PRACUJETE V ČR NA ZÁKLADĚ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ A JINÉHO

DLOUHODOBÉHO VÍZA NEBO POVOLENÍ K POBYTU (VYDANÉHO např. ZA

ÚČELEM RODINNÝM NEBO PODNIKÁNÍ)...

... A KONČÍ VÁM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU PLATNOST POVOLENÍM K ZAMĚSTNÁNÍ?

Platnost povolení k zaměstnání je v nouzovém stavu automaticky prodloužena. Pouze je třeba, abyste

se svým stávajícím zaměstnavatelem prodloužil/a pracovní smlouvu (dohodu o pracovní činnosti).

... A CHCETE ZAČÍT PRACOVAT U JINÉHO ZAMĚSTNAVATELE?

Můžete. V takovém případě je však třeba, abyste příslušný úřad práce požádal/a o vydání nového

povolení k zaměstnání.

... A NEMÁ PRO VÁS ZAMĚSTNAVATEL NYNÍ PRÁCI?

Najděte si další zaměstnání. V takovém případě je však třeba, abyste příslušný úřad práce požádal/a o

vydání nového povolení k zaměstnání.

Рекомендованные сообщения

Наверх
  • Создать...