PF 2021

image.png.66b56a881e371ee0b1e7b234a7a1ef56.png

Рекомендованные сообщения

Что значит PF и история возникновения.

Novoročenka (PF, slangově péefko – zkratka francouzského Pour féliciter – „pro poblahopřání“) je obvykle papírová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku. Novoročenka je nenáboženskou alternativou vánočního papírového přání „Šťastné a veselé Vánoce“. Zvyk rozesílat koncem roku novoročenky se ujal například v České republice, zatímco ve většině zemí světa zůstává doposud populární tradiční vánoční přání.

Vedle nejběžnějších papírových novoročenek se vzácně setkáváme i s novoročenkami keramickými, dřevěnými apod. S rozvojem internetové komunikace jsou čím dál častěji rozesílány i novoročenky v elektronické podobě.

PŮVOD NOVOROČENEK

Papírová novoročenka s přáním do dalšího roku se v Česku stala populární v průběhu 19. století. Vzhledem k tomu, že její podstatou je náhrada za přání „šťastných a veselých Vánoc“, lze předpokládat, že k jejímu rozmachu přispěla sílící sekularizace. Dalším argumentem pro tento předpoklad je skutečnost, že popularitě se nejprve začala těšit ve městech, nikoli na vesnicích s konzervativnějším náboženským obyvatelstvem. Další příčinu rozmachu novoročenek lze spatřovat v narůstajícím společenském, ale i celkově hektickém životním stylu obyvatel města. – Už v polovině 19. století byl totiž rozmáhající se zvyk novoročenek kritizován, jako nouzová omluvenka, rozesílaná přátelům místo jejich osobní návštěvy.

Významným popularizátorem novoročenek byl v první polovině 19. století hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783–1868)***. S jeho jménem je údajně spojeno též pronikání zkratky PF, z francouzského „pour féliciter“, do českého prostředí. Francouzština patřila na počátku 19. století k povinné výbavě nejvyšších společenských vrstev, francouzská inspirace není proto překvapující. Ačkoli docházelo k pokusům používat místo francouzského PF zkratku německou nebo českou, zkratka PF v českém prostředí zdomácněla. Text PF či rozepsané POUR FÉLICITER je dnes běžnou součástí většiny současných českých novoročenek. Přitom ve Francii ani v ostatních zemích se toto slovní spojení pro novoroční přání v současnosti nepoužívá, nelze tedy její použití doporučit pro přání zasílané cizojazyčným příjemcům.

Někdy je jako nejstarší česká známá novoročenka zmiňována kovová mince s německy psaným nápisem ZVM NEVEN IAHR, vyrobená v pražské mincovně s datací 1606. Svým charakterem a především svou hodnotou se však moderním novoročenkám téměř v ničem nepodobá.

***Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (23. července 1783 Vídeň – 28. prosince 1868 Vídeň), příslušník staročeského šlechtického rodu Chotků z Chotkova, byl rakouský úředník, guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Království českého. Ve funkci nejvyššího purkrabího se významně zasloužil o rozvoj Prahy.

Наверх
  • Создать...